Şirketinizde ruhsal ve bedensel sağlık tehlikelerini azaltma çalışmalarımız :


Genel olarak, iş ile ilgili risk faktörleri, bir tehlike değerlendirmesi ile belirlenen fiziksel, Psikososyal ve çevresel faktörlere ayrılabilir.

Fiziksel risk faktörleri bedensel ağır çalışma şartları altında çalışmak, ağır kaldırma, diz çökme / çömelme faaliyetleri, boyun-omuz kaslarındaki statik stres ve kısıtlamaları türü konuları içerir.

Psikososyal risk faktörleri altında anladığımız bazı konular yüksek iş yükü, psikolojik stres yükleri, zaman baskısı, çoklu görev ve iş akışının durdurulması, meslektaşlar arasındaki sosyal davranışlar, yönetici ve çalışanlar arasındaki davranış ve sorunlar gibi konuları içerir.

Çevreyle ilgili risk faktörleri, gürültü, iklim (sıcaklık ve nem), radyasyon (doğal / yapay UV radyasyonu) ve tehlikeli maddeler (kimyasallar, ağaç tozu, narkotik gazlar) türü konuları içeriyor.

Siz şirket olarak çalışma dünyasındaki değişmelerle yüzleşip, çalışanlarınızın uzun vadeli iş güçlerinden yararlanabilmeniz, çalışanlarınızın sağlıklı ve verimli kalması için çalışma koşulları yaratabilirsiniz. Çalışanlarınızın hastalık günlerini azaltmak sizin de elinizde. Böylece kendi ekonomik gücünüzü arttırıp diğer şirketlerden farkındalık yaratabilirsiniz.

Bizim hedefimiz, sizi OSGB ’lerin verdiği bilgi ve eğitim yanında Psikososyal Risk faktörleri konusunda eğitip verimliliğinizi arttırmak.


Sizi destekleyebileceğimiz konu içerikleri:


• Operasyonel entegrasyon yönetimi:


Uzun vadeli hasta olup işe geri dönecek olan çalışanları iş ortamına tekrar entegre etme faaliyetleri. Amaç ilgili çalışanların sağlığını ve işlene bilirliğini olabildiğince çabuk iyileştirmektir. Ayrıca yeni bir hastalığın, kronikleşmenin veya sakatlığı engellenmesine yardımcı olan önleyici tedbirler alınmasını sağlayan yönetim formudur.


• Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR):


Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR), önümüzdeki üç aylık rakamlardan çok daha fazla görünmesi anlamına geliyor. Bu, "dahili ve harici olarak, hem değer yaratan hem de değer veren" bir şirket filoz ofisi olarak kabul edilir. Sosyal sorumluluklarını benimseyen ve yerine getiren başarılı şirketler ve kuruluşlar, yalnızca parasal değil, aynı zamanda kültürel olarak hedeflerin başarılmasını sağlar: girişimcilik açısından başarılı olmak ve aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşımak aynı çatı altında yaşanılabilir.


• Sağlıklı beslenme ve sağlıklı çalışmak için spor hareketleri


Değişik konseptler uygulanabilir. Şirketinizde sağlık günü organize edilebilir. Olabilecek sağlık günleri içeriği:

 • ✔ Check-up: Doktor, psikolog, ortopedi uzmanı, spor bilimcisi ve kişisel eğitmeni sağlık parametrelerini analiz eder ve anonimleştirir. Çalışanlarınıza uygun özel sağlık önlemlerini verir.
 • ✔ Maks. 60 dakikalık tecrübe merkezli kısa konuşmalar öncelikle çalışanlarınıza "sağlık" konusuna ilham vermeye hizmet eder. Buna ek olarak, katılımcıları kendi sağlıkları hakkında düşünmeye ve hayatlarında bir şeyi değiştirmeye motive ederiz.
 • ✔ Stres atma yöntemleri, meditasyon, yoga vs. Tanıtımı ve eğitimi
 • ✔ Sağlık sorularını içeren çekiliş oyunu ve ödülü; mobil masaj; görme ve işitme testleri
 • ✔ ...

• Şiddet ve çalışma dünyasında zorbalık tanıtım ve önleme semineri:


Değişik konseptler uygulanabilir. Şirketinizde sağlık günü organize edilebilir. Olabilecek sağlık günleri içeriği:

Müşterilerin veya ziyaretçilerin neden olduğu dış şiddet ile meslektaşların, denetçilerin veya çalışanlardan kaynaklanan iç şiddet arasında bir ayrım yapılmalıdır. Ayrıca Zorbalık ayrılır konu içeriği olarak.
İşyerinde şiddet öncelikle tehditler, taciz ve hakaret biçiminde ortaya çıkar. Ancak işçilere fiziksel saldırılar da var.
Zorbalık iş yerinde meslektaşları arasında veya denetçilerle çalışanlar arasında çelişkili bir iletişimdir. Fiziksel yaralanmalara ek olarak, hastalar sık sık zihinsel sağlık bozuklukları çekerler ve sosyal çevredeki güvensizliklerini kaybederler. Buna ek olarak, hastalıktan kaynaklanan devamsızlık iş ve ekonomide kayda değer bir kayba yol açmaktadır.


 • ✔  Stres nedir, nasıl başa çıkılır?
 • ✔  Müşterilerle olan zor ve tehditkâr durumlarla başa çıkmak için de eskalasyon semineri
 • ✔  Şirket içinde yapıcı bir çatışma kültürü oluşturma
 • ✔  Yönetici eğitimi
 • ✔  Şirket içi servis anlaşmalar
 • ✔  ...

• Stres ve yöntemleri:


Değişik konseptler uygulanabilir. Şirketinizde sağlık günü organize edilebilir. Olabilecek sağlık günleri içeriği:

Stres yaratan unsurları belirtip gözden geçirmek. Stres nedir, nasıl başa çıkılır, yöntemler edinmek.
Stres yaratabilen unsurlar:


 • ✔  Nitelik eksikliği veya kişisel beceri eksikliği
 • ✔  İş yoğunlaşması (fazla sorumluluk)
 • ✔  İş güvensizliği (iş kaybetme kaygısı)
 • ✔  Zaman baskısı
 • ✔  Zor müşterileri ile uğraşmak
 • ✔  Net olmayan veya hızlı değişen organizasyon büyümesi
 • ✔  Çalışanlar arasındaki rekabet
 • ✔  İş yerinde eksik kaynaklar (örn. Malzeme, personel, sosyal)
 • ✔  Çalışma süresinin yeri ve süresi (örneğin vardiya çalışması)
 • ✔  Temsil Eksikliği
 • ✔  ...

Stres modelini tanıtmak, iletişim kuralları belirlemek, stres yaratan kişisel faktörleri belirlemek, stres ile başa çıkma yöntem uygulamaları


• Vardiyalı çalışma semptomları ve daha sağlıklı vardiya planlaması:


Ekonomik ve sosyal değişimler, çalışma saatlerinin akşam, gece ve hafta sonlarına kadar uzatılmasına sebep olmaktadır. Vardiyalı çalışmak çalışan için bir çok etkiye sahiptir. Özellikle gece vardiyasında çalışanlar uyku sorunu yaşamaktalar çünkü genellikle günlük ritimleri gün ışığı, sosyal ve aile sorumluluklarından etkilenir. Uyku bozuklukları, iştah kaybı, sinirlilik, erken yorgunluk, iştah kaybı ve mide rahatsızlığı gibi birtakım spesifik olmayan sağlık etkilerine neden olur. "İyi Uygulama Önerileri" vardiya çalışmasından kaynaklanan sağlık ve ruhsal sorunlarını azaltmaya yönelik bilgilerdir.


• Bağımlılık semineri:


Alkol, uyuşturucu, uyarıcı veya yasadışı uyuşturucu kullanımından kaynaklanan bağımlılık sorunları aynı zamanda çalışma dünyasında da rol oynar ve çoğu zaman hafife alınıyor iş ortamında.
Bağımlılık sorunları sadece etkilenen kişiler ve akrabaları için bireysel trajediler anlamına gelmez. Ekonomi ve toplum için yüksek maliyet yaratırlar. Alkol, uyuşturucu ve diğer yatıştırıcı ve uyarıcıların tüketimi işyeri için büyük bir tehdittir. Seminer içeriği bağımlılığın türlerini, hastalık içeriklerini, yardım imkânlarını ve tedavi için gerekli olan bilgileri aktarmaktadır.


• Burnout – depresyon:


Tükenmişlik, aşırı yüklenmeden kronikleşmiş, stres ve yabancılaşmadan kaynaklanabilen mesleki yorgunluk durumudur.
Belirtiler fiziksel ve zihinsel olarak belirtir kendini. Kişi çalışmasının anlam ve yarar duygu kaybının yanı sıra, kendisi ve başkaları için kişisel takdir kaybı da oluşur. Burnout başa çıkma yöntemi olarak kişide diğer rahatsızlıkları oluşturabilir (bağımlılık, depresyon, ağrı vs.). Kişisel faktörler önelidir, kişinin var olan psikolojik kaynakları gibi (öz güven, sağlam sosyal çevresi ve ailesi gibi).

Seminerde hastalık içeriği bilgilendirmesi, kişisel kaynakların oluşmasını ve kullanılmasını içerir.


• Kişilik ve yönetim tarzı semineri:


İyi bir yönetici nasıl olmalı? Çalışanlarla iletişimi nasıl kurmalı? Neye müsaade etmeli, hangi konularda sert kalınmalı? İyi bir yöneticin kişisel özellikleri nelerdir? Hangi yönetim şeklini kullanmaktasınız? Laissez-faire, demokratik veya otoriter? Hepsinin özellikleri farklı, en kazançlısı demokratik yönetim şeklidir. Seminerde yöneticilerin tutumları ve yönetim şekilleri birlikte bulunup gereken değişimler için yöntemler sunulur.


•İletişim semineri:


İyi bir iletişim için nelere dikkat edilmeli? Hangi kurallar uygulanmalı? Benim dediğimi karşımdaki anlıyor mu? Anlamıyorsa neden?
Bu gibi sorulara metodik şekilde cevap veren modellerin tanıtımı ve daha iyi bir iletişimi sağlamak için norm ve kural belirleme semineri.


•Takım çalışmasını güçlendirme semineri:


Grup çalışanların arasındaki sorunları, güvensizlik duygusunu ve rekabet hissiyatını gidermek için uygulanan seminer.

Amaçlanan hedefler:

 • ✔  Gruptaki birlik hissiyatı teşvik edilir.
 • ✔  Motivasyon güçlenir.
 • ✔  Nükseden çatışmalar eritebilir.
 • ✔  Performans artar.
 • ✔  Çalışanlar kendilerini geliştirme olanakları artar.
 • ✔  Grup içinde geri bildirim kuralları oluşturulabilir.
 • ✔  ...

Seminer kapalı alanda veya deneyimsel olarak doğada uygulanabilir.


Çok kapsamlı psikolojik sorun ölçümü ve çözüm çalışması için sistematik uygulama gerçekleştiriyoruz:


Dünyaca onaylanmış anketlerle iş yerinde psikolojik ve şirket yapısı/kültürü ölçümü (stres, kaygı, depresyon, bağımlılık, ağrı, iş yerinde ruhsal ve bedensel sorunlar ve diğer konular) - ölçüm sonrası ihtiyaç analizi ve sunumu, ihtiyaç gidermek için seminer ve workshop planlaması ve uygulaması.


Ayrıca istendiğinde paket olarak psikolojik destek sunulur (paket veya tek seanslık bilgi için lütfen iletişime geçin)Bazı ReferanslarımızMerit Plastik

Termoplastik Kompaund hammadde

İhityaç analizi, Yönetici eğitimi, Takım çalışması semineri, Fabrika Denetimi
(Psikolojik İş Sağlığı ve Güveni)MSC Mühendislik Jeoteknik Sondajcılık

Jeotermal Mühendislik

Stres ve Takım çalışması eğitimi, iyi Yönetim eğitimi, Tahsilat eğitimi, Bireysel
Psikolojik Destek SeanslarıBerufsgenossenschaft Nahrungsmittel Gaststätten

Gıda Sektörü için Devletin Kaza Sigorta Şirketi

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda küşük boyutlu esnafların eğitimi ve kalifikasyon gelişimini planlayıp uygulamalarına yardım etmek
 • Çalışan sağlığını yükseltmek, çalışma ortamında zararlı unsurları kaldırma veya minimize etme çalışması
 • Değişik konularda seminer planlaması, organizasyonu ve uygulaması
 • Risk yönetimi ve değerlendirme uygulaması
 • İşverenler toplumları ve devlet mensuplarıyla ağ oluşturmak
 • İş gelişim konusunda üniversite bünyesinde araştırma çalışması
 • Devlet kanunlarını uygulamaya geçirebilmek için araştırmacı asistanlığı (sigara yasağıyürürlüğü misal)
 • Üye şirketlere danışmanlık (psikolojik iş gelişimi, workshop uygulamaları, çalışan memnuniyeti, yönetici başarı eğitimi, organizasyon ve personel gelişiminde gereken egitimler)


Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Eyalet Kaza Sigortası

 • Şirket ve belediyelerde çalışma ortamında gelişen hem psikolojik hem fiziolojik (misal ses, ergonomi vs.) sorunları tanımlamak için proje tasarımı ve uygulaması
 • Üye şirketler için iş ortamında sorunları değerlendirmek, etkin çözümler sunmak
 • Workshop ve seminer uygulama tasarımı ve yürürlüğe geçirilmesi, sağlık sirküleri uygulaması tasarımı
 • İş yerinde bağımlılık üzerine araştırma ve proje geliştirmesi
 • Özellikle yöneticiler için seminerler ve atölye çalışmaları planlaması


Löwenplay GmbH

315 Casinolu Kumarhane Şirketi

 • Almanyanın en büyük Slot machine (kumar otomatı) şirketininin özel danışmanı olarak Türk ve Alman müşterilerine psikolojik danışmanlık sunmak
 • 92 kasinonun sorumlusu olarak kumar bağımlısı müşteri ve her tür bağımlılığı olan işçiye danışma ve tedavi imkanı sunmak
 • Hastalık sonrası işe tekrar yerleştirme danışmanı
 • Yaklaşık 50 devlete veya özel sektöre bağlı psikososyal danışma merkezleriyle iş birliği ve bilgi paylaşımını gerçekleştirmek
 • Eğitim ihtiyaç analizi, tasarımı, uygulaması ve eğitim sonu ölçme ve değerlendirme çalışmaları (500 personel den sorumulu eğitim sorumlusu)
 • İT sorumlusu, belgelendirme ve kayıt sistemi geliştirme ve uygulama


Bundesagentur für Arbeit

Sosyal yardım ve iş bulma kurumunda

 • Çalışanlara ve müşterilere psikolojik danışmanlık
 • Uzun vadeli işsizlere psikolojik destek ve iş yerine yerleştirme çalışmaları
 • Değişik kurumlarla iş birliği, çalışma programlarına yerleştirme
 • Kurumda çalışanlara eğitim ve süpervizörlük desteği


Koza Danışmanlık
Koza Danışmanlık
Koza Danışmanlık
Koza Danışmanlık
Koza Danışmanlık
Koza Danışmanlık
Koza Danışmanlık